Geschiedenis AGT

1919 – 1932

De oprichting van AGT kwam tot stand in 1919. Eerst was al eens geprobeerd door de heren Brasser en v.d.Vusse (na de oprichting Secretaris en Penningmeester) om in 1915 en 1917 een sportvereniging voor "Tram arbeiders" op te richten, maar dit mislukte door de financiële middelen. Tot op 18 november 1919 een vergadering plaatsvond in "Café Schinkelhaven" in de Kinkerbuurt te Amsterdam. Deze vergadering leidde tot een officiële oprichtingsvergadering op 9 December 1919 . Deze oprichtingsvergadering werd gehouden in het "schaftlokaal " van de Tram remise Tollensstraat. Hierbij waren 16 leden aanwezig. Er werd besloten om te starten met een Atletiek en Voetbalvereniging met de naam : Sportvereeniging van personeel der Amsterdamsche Gemeente Tram : Afgekort A.G.T. Het eerste bestuur bestond uit 6 personen. De contributie bedroeg 10 cent per week. Tevens werden de Statuten en reglementen samengesteld. De eerste wedstrijden en trainingen werden gehouden op gehuurde velden van Blauw-wit, achter het "Oude Stadion "( Olympisch Stadion). De huurprijs bedroeg fl.100.- per jaar. Er mocht een dag per week gespeeld of getraind worden van 10 tot 12 uur. Vanaf 16 Mei 1920 kon AGT het veld geheel voor eigen gebruik beheren, waardoor ook de Atletiekvereniging hun trainingen en wedstrijden hier konden gaan houden. De afd. Voetbal organiseerde de openingswedstrijd op 9 Juli 1920 tegen een elftal van personeel van het Hoofdkantoor. De Tram Harmonie was bij deze opening aanwezig om het geheel een feestelijk tintje te geven en aan de onderdirecteur van het Gem.Vervoerbedrijf, de Heer Ing.C.J.Nieszen, werd gevraagd of hij beschermheer van AGT wilde worden. Hij is dit gebleven tot aan zijn vertrek in 1945. Onder leiding van het AGT bestuur werd in 1922 de "Tram en Spoorweg" competitie opgericht. Tot Voorzitter werd het AGT lid de Hr. Drupsteen gekozen. De oprichting van deze Competitie voor Vervoersbedrijven geschiedde in " Hotel Zomerlust " te Leiden, de ingestelde Wisselprijs was een Zilveren Tram. Deelnemende verenigingen waren : AGT – HTM – NZH – RET en Tramvogels. In 1932 won AGT voor het eerst de Zilveren Tram.

1933 – 1952

In 1935 komt er een nieuwe AGT afdeling bij. De Klaverjasvereniging. Deze afdeling blijft bestaan tot 1 Sept. 2000, aangezien de Directie van het GVB het dan nodig vindt het besluit te nemen om alle ( AGT) verenigingen bij het GVB geen gebruik meer te laten maken van bedrijfsruimtes. Helaas kregen ook andere afdelingen van AGT met dit besluit te maken o.a. de Schaak en Damvereniging, die ook al die jaren in de kantine van de Centrale Werkplaats Tollensstraat wekelijks hun wedstrijden speelden. In de oorlogsjaren 1940 – '45 worden veel AGT leden naar Duitsland gestuurd om daar op tram of bus te rijden om de Duitse collega's te vervangen die naar het front werden gestuurd. De laatste jaren van de oorlog ligt het verenigingsleven zo goed als stil, op enkele afdelingen na o.a voetbal en de Zwemen Polovereniging die in 1942 werd opgericht en tot 1947 hun wedstrijden speelden in het Heiligenweg zwembad. Na de oorlog speelt AGT voetbal op terrein no. 12 van Voorland en starten ook de andere verenigingen weer met hun sport. In 1945 start er zelfs een Dansclub. De afdeling Voetbal verhuisd in 1949 van Voorland naar de Velserweg in Sloterdijk hier voetbalt AGT tot 1961 . De huur van het terrein is fl. 400.- p/jaar. In 1949 werd een wedstrijd gespeeld tegen collega's uit Zwitserland n.l. van het vervoerbedrijf uit Bern , in 1951 op 31 Mei werd de returnwedstrijd in Bern gespeeld bij de wedstrijden eindigde met een 2 – 2 stand.